Puheterapeutit

Ulla Sergejeff

Toimitusjohtaja, puheterapeutti

ulla.sergejeff@outloud.fi

044 525 4376

Olen toiminut puheterapeuttina 20 vuotta. Minulla on kokemusta erityisesti kuulovammoihin ja puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointikeinoihin liittyen. Minulla on vahva viittomataito ja järjestän myös koulutuksia AAC- keinoista. Annan terapiaa suomen kielellä. Terapia voi tapahtua asiakkaan kotona tai päivähoidossa/ koulussa, vastaanotolla tai etäterapiana.

Tällä hetkellä en ota uusia asiakkaita.

Annariikka Piiroinen

Puheterapeutti

annariikka.piiroinen@outloud.fi

044 528 4201

Olen toiminut puheterapeuttina jo pitkään niin kunta- kuin yksityisellä sektorilla. Olen helposti innostuva ja sydämellä työhöni paneutuva. Työskentelen lasten ja heidän lähiympäristöjensä kanssa Tampereen alueella vastaanotolla, koti-/pk-/koulukäynteinä ja tarvittaessa myös etänä.

Asiakkaat: autismikirjo, kehitysvamma, puheen motorisen tuoton vaikeudet tai kehityksellinen kielihäiriö. Käytän työssäni kuvia, tukiviittomia, kommunikointikansioita sekä vähän kommunikointisovelluksia.

Koulutus: pidän ammattitaitoani yllä kouluttautumalla säännöllisesti, mm. Hanen It Takes Two to Talk; OPT1 ja Apraxia, PROMPT, Pecs, PRT, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja; työnohjaaja (STory).

Kielet: suomi, englanti

Voit kysellä vapautuvia paikkoja.

Anna Dahlgren

Puheterapeutti

anna.dahlgren@outloud.fi

040 578 6050

Olen helposti innostuva puheterapeutti, jonka vahvuutena on lasten ja nuorten kohtaaminen terapiassa. Työskentelen erityisesti kuulovammoihin, tilannekohtaisen puhumisen vaikeuteen (valikoiva puhumattomuus/selektiivinen mutismi) sekä kielen ja puheen kehitykseen liittyvien haasteiden parissa. Olen tehnyt Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta vuodesta 2016 alkaen.

Hallitsen ja käytän työssäni runsaasti tukiviittomia. Hyödynnän myös muita puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja kuten kuvia, kansiota ja kommunikointisovelluksia.

Asiakaskuntani painottuu Tampereelle ja Tampereen lähikuntiin. Terapia voidaan toteuttaa asiakkaan kotona tai päiväkodissa/koulussa. Tällä hetkellä en työskentele vastaanotolla.

Tarjoan puheterapiaa suomeksi, asiakkaan lähiympäristöjä voin ohjata myös englanniksi.

Tällä hetkellä kaikki asiakaspaikkani ovat täynnä. Voit tiedustella vapautuvia paikkoja vuoden 2025 alussa.

Tärkeimpiä lisäkoulutuksia: Selective Mutism Masterclass, Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, Auditiivis-verbaalinen terapiamenetelmä, Puhemotoriikan perusteet, Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, Puhetta tukevien ja korvaavien keinojen (AAC) koulutuskokonaisuus, Introduction to PROMPT: Technique, OPT1, The get permission approach to pediatric feeding intervention.

Mikaela Molander

Puheterapeutti

mikaela.molander@outloud.fi

050 407 5168

Koulutustaustani on lastentarhanopettaja-musiikkileikkikoulunopettaja-puheterapeutti. Loruttelu, rytmittely ja laulaminen ovat tärkeä osa työtäni. Olen kiinnostunut erityisesti lasten kielihäiriöiden, änkytyksen, kuulovammojen ja äänenkäytön ongelmien kuntoutuksesta. Annan terapiaa suomen kielellä mutta puhun myös englantia, ranskaa ja ruotsia. Toistaiseksi työskentelen lähinnä vastaanotolla.

Minna Vaarma

Puheterapeutti

minna.vaarma@outloud.fi

040 034 0218

Minulla on kokemusta eri-ikäisten lasten ja nuorten kuntoutuksesta sekä aikuisneurologisten asiakkaiden arvioinnista ja kuntoutuksesta. Mielenkiinnon kohteitani ovat erityisesti lasten kielenkehityksen sekä vuorovaikutuksen haasteet. Koen tiiviin yhteistyön asiakkaan lähiympäristön kanssa tärkeäksi osaksi vaikuttavaa puheterapiaa. Tällä hetkellä teen asiakastyötä Tampereella koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä.

Lotta Lintula

Puheterapeutti

lotta.lintula@outloud.fi

050 554 1254

Olen helposti lähestyttävä ja innostava terapeutti. Pääasialliset kohderyhmät, joista minulla on vahva kokemus ovat: kehitysvamma, autismi sekä asiakkaat, jotka tarvitsevat kommunikoinnin tukikeinoja. Käytän työssäni kuvia, tukiviittomia, kommunikointikansioita sekä kommunikointisovelluksia. Terapiassa lähdetään liikkeelle aina lapsen mielenkiinnon kohteista ja terapiavälineitä käytetään lapsilähtöisesti. Terapia voi toteutua koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä sekä vastaanotolla tai etäterapiana.

Voit tiedustella vapautuvia paikkoja.

Johanna Aalto

Puheterapeutti

johanna.aalto@outloud.fi

0440 999 104

Annan puheterapeuttista kuntoutusta lapsille ja nuorille (häiriöryhmät: viivästynyt puheen- ja kielenkehitys, dysfasia, luki-vaikeudet, semanttispragmaattinen kielellinen erityisvaikeus, artikulaatiohäiriöt, lastenneurologiset puhehäiriöt ja äänihäiriöt).

Meri Hursti

Puheterapeutti

merituuli.hursti@outloud.fi

050 557 6166

Toimin puheterapeuttina perusterveydenhuollossa ja yksityisellä sektorilla. Työskentelen pääasiassa aikuisten kuntoutujien kanssa, joilla on puheen ymmärtämisen, suunnittelun ja tuoton pulmia, ääniongelmia sekä nielemisvaikeuksia. Eniten kokemusta ja koulutusta minulle on kertynyt nielemisvaikeuksien, ääniongelmien, puheen ymmärtämisen ja tuoton ongelmien arvioimisesta ja kuntouttamisesta.

Pyrin oppimaan lisää kouluttautumalla säännöllisesti, esimerkiksi menetelmäkoulutuksista käytynä Lee Silverman Voice Treatment ja Oral Placement Therapy, taso 1. Käytän puheterapiassa puheen ymmärtämisen ja tuoton tukena piirtämistä, ydinsanojen kirjoittamista, sanalistoja ja kuvia. Myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttö, kuten kommunikointikansioiden tai -sovellusten käyttö tabletilla, on tuttua.

Puheterapia voi toteutua vastaanottokäynteinä, kuntoutujan kotona, asumispalveluyksikössä tai etävastaanottona. Mielestäni on antoisaa työskennellä kuntoutujan arkiympäristössä, sillä puheterapia on parhaimmillaan tiimityötä kuntoutujan itsensä, hänen lähi-ihmistensä ja puheterapeutin kanssa. Tiiminä on mahdollista yhdessä suunnitella kuntoutujan arki myös puheterapian ulkopuolella mahdollisimman hyvin kuntoutusta tukevaksi.

Kielet: suomi ja englanti

Niina Rinne

Puheterapeutti

niina.rinne@outloud.fi

040 079 9669

Olen juuri Outloudin palveluksessa aloittanut puheterapeutti.

Toimintaterapeutit

Siiri Hieta

Toimintaterapeutti

siiri.hieta@outloud.fi

050 322 0026

Olen keväällä 2024 valmistunut ja työt Outloudilla aloittanut lasten toimintaterapeutti. Toteutan terapiaa vastaanotolla Tampereen keskustan tuntumassa sekä asiakkaiden arkiympäristöissä, kuten kotona, päiväkodeissa ja kouluissa. Toimin Tampereella sekä ympäristökunnissa, erityisen mieluusti Tampereen ja Pirkanmaan itä- ja pohjoispuolella.

Terapeuttina olen rauhallinen ja johdonmukainen, mutta myös leikkisä ja heittäytyvä. Terapiassa minulle on tärkeää toimia hyvässä yhteistyössä asiakkaan arkiympäristöjen kanssa, jotta voimme yhdessä tukea asiakkaan kehitystä ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Terapia on jaettu matka, jossa työskennellään yhdessä tavoitteita kohti kulkien ja saavutuksia riemuiten.

Kielet: Suomi, englanti

Minulta voi tiedustella vapaita paikkoja.

Riikka Östman

Toimintaterapeutti

riikka.ostman@outloud.fi

040 834 2938

Olen toiminut lasten ja nuorten toimintaterapeuttina parikymmentä vuotta. Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta olen tehnyt vuodesta 2005 alkaen. Osaamista on kertynyt erityisesti kehitys- ja monivammaisten lasten toimintaterapiasta, mikä on myös oma mielenkiinnon kohteeni toimintaterapian saralla. Lisäksi olen kouluttautunut Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaksi ja sitä hyödynnän kaikessa työssäni.

Toimintaterapiaa toteutan suomen kielellä. Terapiassa käytän tarpeen mukaan erilaisia kuvia, tukiviittomia, lapsen omaa kommunikointikansiota tai kommunikointisovellusta.

Toimin Outloudissa osa-aikaisesti. Tällä hetkellä minulla ei ole vapaita terapiapaikkoja.

Heini-Maija Toivonen

Toimintaterapeutti

heini-maija.toivonen@outloud.fi

045 177 1507

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2005. Olen työskennellyt ensin perusterveydenhuollossa tehden töitä sekä aikuis- että lapsiasiakkaiden kanssa ja kerryttänyt työkokemusta pääasiassa lasten toimintaterapia-arvioita tehden sekä toteuttaen lyhyitä terapiajaksoja. Olen siirtynyt vuonna 2010 yksityissektorille ja tehnyt pääasiassa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta siitä lähtien.

Olen kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi vuonna 2015. Valmennuksia en ole tehnyt, mutta käytän opinnoissa oppimiani työtapoja asiakastyössä. Olen myös suorittanut SOS Feeding -koulutuksen, jonka viitekehystä käytän työssäni asiakkaiden kanssa, joilla on syömisen liittyviä haasteita.

Teen pääasiassa töitä lasten ja nuorten kanssa, erityisesti minulla on kokemusta asiakkaista, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Kielitaito suomi ja englanti. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot: kuvat ja tukiviittomien alkeet. Toteutan terapiaa sekä vastaanotolla että asiakkaiden arkiympäristöissä, kuten kotona, päiväkodeissa ja kouluissa.

Tällä hetkellä en ota vastaan uusia asiakkaita.

Fysioterapeutit

Viivi Halme

Fysioterapeutti

viivi.halme@outloud.fi

050 461 8155

Olen vahvan teoriapohjan omaava tuore fysioterapeutti. Puoleeni voi kääntyä matalalla kynnyksellä ilman lähetettä. Tällä hetkellä työni painottuu työikäisten ja ikääntyneiden ennaltaehkäisevään fysioterapiaan. Palveluihini kuuluvat kokonaisvaltainen fysioterapeuttinen arviointi ja ohjaus, hieronta sekä apuvälineohjaus aina tarpeen arvioinnista käytön ohjaukseen asti. Teen fysioterapiaa sekä vastaanotolla että kotikäynteinä.

Sovelluskehitystiimi

Jouni Salo

Projektipäällikkö & vanhempi suunnittelija

jouni.salo@outloud.fi

050 520 2972

Olen luovan suunnittelun ammattilainen ja Outloud Oy:n vanhempi suunnittelija sekä projektipäällikkö. Erikoistun digitaaliseen mediaan ja olen intohimoinen valokuvaaja sekä taidemaalari vapaa-ajallani.

Suunnittelutyössäni pyrin yhdistämään estetiikan, käytettävyyden ja harkitun käyttökokemuksen. Tiimini kanssa luomme innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat sekä visuaalisesti vaikuttavia että helppokäyttöisiä.

Johanna Roihuvuo

Projektipäällikkö

johanna.roihuvuo@outloud.fi

Teknologian ja hallinnon ammattilainen, joka toimii sovelluskehityksessä projektipäällikkönä ja asiakkaiden yhteyshenkilönä.

Olli Salminen

Pelikehittäjä

olli.salminen@outloud.fi

Koodaan ja ylläpidän Outloudin sovelluksia.

Joni Koskinen

Käytettävyystutkija

joni.koskinen@outloud.fi

Tietojenkäsittelyopin FM, joka on tutkinut ja opettanut käytettävyyttä yliopistolla. Viime vuosina hän on perehtynyt saavutettavuuteen. Joni tekee Outloudissa käytettävyys- ja saavutettavuusarviointeja, testausta sekä saavutettavien verkkosivujen toteutuksia.

Mikko Koivisto

Ohjelmistokehittäjä

mikko.k.koivisto@outloud.fi

Kokenut ohjelmistokehittäjä ja yksi Outloudin perustajista. Hän toimii Outloudin sovelluskehitysprojekteissa neuvonantajana.