Puheterapia

Puheterapia voi toteutua asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa tai vastaanotolla. Outloudin puheterapeuteilla on asiakkaina lapsia, nuoria sekä aikuisia.

Kommunikoinnin vaikeudet voivat ilmetä monella tavalla

Puheterapia suunnitellaan aina asiakkaan vahvuuksia ajatellen ja mielenkiinnon kohteita hyödyntäen. Asiakkaan tavoitteet asetetaan yhteistyössä asiakkaan ja lähiympäristön kanssa niin, että niihin on realistista yltää. Kun tavoitteisiin on päästy, lähdetään suunnittelemaan yhä uusia etappeja.

Asiakkaat tulevat puheterapiaan, kun

  • Lapsen puheen ja kielen kehitys on viivästynyttä tai poikkeavaa
  • Vuorovaikutus- tai kommunikaatiotaidoissa on haasteita
  • Lukemisessa, luetun ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa on hankaluutta
  • Puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa on vaikeuksia
  • On neurologinen sairaus, joka vaikuttaa kommunikointiin
  • On änkytystä
  • On syömisen tai nielemisen vaikeutta
  • On jokin kommunikointia haittaava vamma, esim. kuulovamma
  • Tarvitsee kommunikoinnin tukikeinoja tai ohjausta niiden käytössä