Toimintaterapia

Toimintaterapia voi toteutua asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa tai vastaanotolla. Outloudin terapeuteilla on tällä hetkellä pääosin lapsiasiakkaita, mutta voimme toteuttaa toimintaterapiaa kaikenikäisille.

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tarkoituksenmukainen ja tavoitteellinen leikki on usein työvälineenä. Juuri sopivan tasoinen leikki motivoi lasta harjoittelemaan lisää ja saamaan onnistumisen kokemuksia. Outloudin vastaanotto sijaitsee Tampereen Kuntoutuspajalla, jossa on leikkiin ja toimintaan innostavat tilat, jotka tarjoavat mahdollisuuden aistitiedon jäsentymiseen tähtäävään salitoimintaan sekä monipuoliset verstas- ja taidetilat sekä terapiakeittiö.

Lapsi, joka käy toimintaterapiassa voi harjoitella

  • Motoriikkaa
  • Silmän ja käden yhteistyötä
  • Leikkitaitoja
  • Keskittymistä
  • Oman toiminnan ohjausta
  • Vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja
  • Tunnetaitoja
  • Aistimusten käsittelyä